T-gruppen


Spilleregler for T-gruppen

Praktisk

Gruppen er et tilbud til ikke-ciskønnede og mennesker der udfordre egen kønsidentitet.

Gruppen mødes den 1. torsdag i måneden fra kl. 18.30 – ca. 21.00

Værdigrundlag

Målet med gruppen er at fungere som en opladestation både for den enkelte og for gruppen som helhed. Intentionen er, at vi skal have lyst til at komme til møderne og de fælles arrangementer, fordi vi ved, at vi får energi og styrke af at være sammen.

Gruppen er et trygt rum, hvor du kan være den, du er, og hvor det er ok at være mig.

I T-gruppen:

  • Respekterer vi hinanden for dem, vi er. Vi respekterer hinandens grænser, ønsker og behov
  • Er de månedlige møder gruppens fundament. Der er altid en plan for mødet, som medlemmer af gruppen kender på forhånd.
  •  Arrangeres sociale arrangementer efter lyst og behov af gruppens medlemmer
  • Har medlemmer og brugere af gruppen tavshedspligt. Der er tillid i gruppen. Åbenhed er vigtigt for, at vi kan respektere hinandens grænser. Tovholderne har skærpet tavshedpligt-
  • Er vi ikke en terapigruppe, men et fællesskab, der bakker op om hinanden.
  • Er vi tilstede, når vi mødes. Dvs. at mobiltelefoner ikke er i brug under mødet.
  • Er tonen positiv og imødekommende. Vi respekterer hinandens behov for at få luft. Vi anerkender hinandens små og store sejre og personlige fremskridt.

 

Nyheder fra T-gruppen

Lambda og Change Lingerie Rosengårdcentret samarbejder om kundeaften for transkønnede kvinder.

For mange transkønnede kvinder, kan det være en stor udfordring at købe undertøj. Det kan være enormt grænseoverskridende at træde ind i en butik og finde det helt rigtige og måske især at...
Læs mere