Bestyrelsesmøde Februar Referat


Bestyrelsesmøde Lambda

Sted: Lambda, Mødelokalet, Brogade 3, 5000 Odense C

Tid: 14-02-2017 kl. 18.30-21.30

Tilstede: JD, JL, MK, SBP, BF, LP    Afbud: Mark Rask

 • Valg af ordstyrer og referent
  • Ordstyrer: SBP
  • Referent: KDE

 • Runden rundt
  Tages ikke til referat

 • Godkendelse af referat fra sidste møde.
  Godkendt

 • Meddelelser til referat
  • Etablering af overvågning
   Der bliver opsat 11 kameraer i alt efter planen. Elektrikere går i gang med at trække kabler og sætte kameraer op i uge 8, og det forventes at være endeligt færdigt i uge 9.
  • Mark Rask har d.d. trukket sig fra sin bestyrelsespost.
  • Samarbejde om hadforbrydelser
   Der er møde i februar. Denne gang er Odense Kommune vært. SBP har fået kontakt til en journalist, der muligvis er interesseret i at indgå i samarbejdet med det formål at få udarbejdet nogle historier med en positiv vinkel. Målet er, at disse skal offentliggøres i pressen.
  • Henvendelse vedrørende kursus i selvforsvar
   Der er kommet en henvendelse fra en der spørger om Lambda ønsker at indgå i et samarbejde omkring et kursus i selvforsvar. Det er lidt uvist, hvad han konkret ønsker fra vores side endnu, da han fortæller at han meget gerne vil arrangere. Der er arrangeret møde. Der følges op, når der vides mere.
  • Spectrum
   Der er valgt ny bestyrelse i Spectrum. Ny forperson er Helene Kierkegaard. Thomas Kirk er næstforperson. Det er aftalt, at de kontakter os efter deres første møde med henblik på at aftale et møde.
  • Henvendelse om samarbejde vedr. filmen “Moonlight”
   Henvendelse fra CAMERA FILM /GRAND TEATRET ved Maj-Britt Gamdrup, der spørger om vi vil være med til at brede budskabet om filmen. Filmen havde premiere 9. februar i Café Biografen. Pt. er den delt på MIX Odense og Lambdas Instagram. Der afventes fribilletter, så der kan laves konkurrence om disse.
  • Henvendelse om pride i Odense
   Der er kommet en henvendelse omkring samarbejde om en Pride i Odense fra Mette Rahbek. Hun er gjort opmærksom på bestyrelsens holdning til dette, men forespurgt om vi skal mødes og tage en snak om hvordan vi kan lave noget i Odense. Det er hun indstillet på. Der følges op.
  • SBP har aftalt møde med Borgmester Peter Rahbæk Juel. Dette med henblik på en snak om synligheden af LGBT miljøet i Odense. Der følges op efter mødet.
  • Nina Fjord og MK har møde med Tinderbox i uge 8 – 2017, med henblik på forventningsafstemning.
 • Personsag (v. ENJ)
  (føres ikke til referat)

 • Lambda fester
  Generel drøftelse af festerne, og hvordan at vi som forening får dem igang igen.

  • Nye ideer fra festudvalget (v. BF)
   Nina Fjord har valgt at tage pause fra Festudvalget, og Steven Aagaard er blevet indsuppleret.

   • FUB (Fest Udviklings Board) er et nyt arbejdsredskab under festudvalget, der kan være med til at klargøre nye idéer til festerne.

    SBP har kontakt til  en eventkoordinator der muligvis kan hjælpe festudvalget med at komme på andre koncepter omkring festerne. Dette modtages.

   • Sommerfest
    Der bliver ikke et egentligt tema på sommerfesten i juni.

   • Struktur

    MK foreslår mere synlighed (bannere, skilte, lysskilte) på Kulturmaskinen til festerne, således så folk kan se at det er en “LAMBDA-FEST” der besøges, og ikke bare en homofest på Kulturmaskinen.
    Mere mediedækning af festerne –  trække flere frivillige til festerne så festerne kan blive større for flere gæster.

    Der skal afholdes møder med Kulturmaskinens nye leder og en områdechef for cateringfirmaet Kai Thor A/S der forpagter Kulturmaskinen, som MK og BF får sat i stand og afholdt.

  • Temaer (v. ENJ)
   Hvis festerne skal have et tema, så skal temaerne eksekveres 120%
   Dette høres.

 • Generalforsamling (v. MK + ENJ)
  Den kommende generalforsamling skal planlægges, og der skal helt styr på alt det praktiske.

  • Udsendelse af papirbrev til medlemmerne
   Dato: 25. marts 2017, kl. 14:00
   Udsendelse senest den 27. februar.
   Der aftales at printe, pakke og portorere i weekenden 25/26 februar, dette aftales pr mail.
   Formand og eller kassereren udreder med revisorerne kontoudtog osv., så revisorpåtegningen kan komme med i indkaldelsen.
   Esben spørger Maria Dorthea om forplejning.
   DL undersøger hvem der kan have barvagten denne dag (det må ikke være bestyrelsesmedlemmer).

  • Vedtægtsændring (v. ENJ)
   Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændring, således at man fremover kan udsende indkaldelse til generalforsamling på mail.
   ENJ retter forslag til vedtægtsændringer der er blevet drøftet på bestyrelsesmødet til og udsender denne til bestyrelsen.

  • Kontingentændring (v. JD)
   Der ønskes information om status på drøftelsen af kontingentstigning
   Denne gives.
  • Økonomisk update (v. BF)
   Pengene fra Tinderbox KR. 17.500,- er kommet på konto.
   De sidste to fester havde en samlet omsætning på KR. 75.945,- Dette er ca. KR. 13.000 mindre end budgetteret.
   Til og med første weekend i februar har baren omsat KR. 30.500,- Dette er ca. KR. 2.000,- mindre end budgetteret.

  • Information om økonomiske forhold (v. ENJ)
   Der efterlyses bedre kommunikation vedr. medlemssystemet (når dette går ned), dette tages til efterretning.

  • Nye DK-terminaler (v. BF)
   Verifone har givet et tilbud på finansiering af nye Dankortterminaler, som bringer tilbagebetalingstiden ned på 2 år. Der ønskes en afgørelse af om man skal tage imod dette tilbud.
   Dette vedtages.
 • Regnskab og økonomi
 • Daglig Ledelse
  • Lydsystem (v. JD)
   DL ønsker en et nyt lydsystem til baren, da man oplever at det nuværende ikke holder den samme lydstyrke hele tiden.
   Punktet udskydes til et senere tidspunkt.

  • Moden Lambda (v. ENJ)
   Der ønskes information om hvad det nye koncept Moden Lambda i baren går ud på, og hvad der er af planer for dette.
   Dette redegøres der for.
 • Eventuelt
  • Det opfordres til at få tilsendt materiale i GOD tid til kommende dagsordener.

Kalender

<< jan 2019 >>
mtiotofls
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3