Bestyrelsesmøde Januar Referat


Referat

Bestyrelsesmøde på Lambda

Sted: Lambda, Mødelokalet, Brogade 3, 5000 Odense C

Tid: 10-01-2017 kl. 18.30-21.30

Tilstede:     Afbud: MR, LB, JL, LB Udeblevet:

 

 

 • Valg af ordstyrer og referent
 • Ordstyrer: ENJ

 

   • Referent: MK

  • Runden rundt
   Tages ikke til referat

 

 • Godkendelse af referat fra sidste møde.

 

Referatet blev godkendt.

 

 • Meddelelser til referat

 

   • Vaskemaskine (V. ENJ) – Vi har fået en gratis vaskemaskine via en af ENJ’s venner. Den er allerede hentet og installeret.

 

 • Generalforsamling: SBP spørger Bjarne Brøndgaard om han vil være dirigent og Katrine Frederiksen om hun vil være referent.
 • SBP har søgt FUNCH-fonden om 25.000 kr til MIX Odense 2017. Der afventes tilsagn/afslag.
 • BF har søgt og fået bevilget 52.700 kr til overvågningsudstyr til Lambda.
 • KDE meddeler at håndboldholdet holder pause frem til august på grund af frafald på holdet.

 

 

 

 • Regnskab og økonomi

 

  • Økonomisk update (v. BF)

Der mangler lidt indbetalinger fra nogle skoler, samt en større fra Tinderbox, men når disse kommer ind, vil året ende med et mindre underskud på et par tusinde kroner. BF har på mail udsendt et økonomisk overblik. Det konstateres at vi ikke har haft mulighed for at leve op til budgettet, men at vi trods nogle halvstore regninger til reparationer, har formået at navigere i udgifterne sådan, at vi kommer ud af året med en rimelig balance.

  • Planlægning af budget 2017 (v. ENJ)
   Der skal findes datoer til at bestyrelsen sætter sig sammen og planlægger budgettet for 2017. bestyrelsen mødes 22. januar kl. 13 i Brogade og lægger budget.

 

 

 • Daglig Ledelse

 

  • Dampning i baren (v. JD)
   DL ønsker en drøftelse af hvorvidt at der må dampes i baren
   Det blev besluttet at der ikke PT indføres en regel, men at der indstilles til generalforsamlingen, at der tages stilling til generelt at rykke rygningen indendørs.
  • Indførelse af Spectrum-øl (v. JL)
   DL ønsker en drøftelse af om der Spectrums øl skal indføres i barens normale sortiment – lukket punkt. Refereret i bestyrelsens interne referat.
 • Sociale Medier-udvalget – Punktet udgår, da udvalget ikke har nået at samles.
  Udkast til retningslinjer for brug af sociale medier
 • Lambdafester
  Drøftelse af januar-festen, samt festerne for 2017 generelt. Der blev gennemgået næste fest, hvor der er dragshow. Desuden blev den generelle frivilligsituation vendt og der er enighed om at der skal fokus på at facilitere de frivillige der gerne vil arbejde for os. Det er ikke nok at finde nye frivillige, de skal også følges hen til opgaverne for at kunne komme igang.
 • Evaluering af foreningens og bestyrelsens arbejde i 2016 (v. ENJ)
  Der ønskes en evaluering af foreningens og bestyrelsens arbejde og virke i 2016.

Arbejdet over året blev evalueret. Bestyrelsen er enig om at der måske ikke er gennemført helt så mange ting i denne bestyrelsesperiode, som vi umiddelbart havde ønsket os. Fremover er vi nødt til at have mere konkret fokus på nogle indsatsområder, f.eks. rekruttering af frivillige. Der er desuden enighed om, at det er demotiverende at have et passivt bestyrelsesmedlem siddende som ikke deltager i møderne.

 

 

 • Eventuelt

 

Hyttetur for frivillige skal debatteres på næste møde. Skal der være en tur og i givet fald hvad skal omfanget så være?

ENJ gennemgår referat fra sidste GF for at være sikker på at vi ikke glemmer noget der skal gøres inden den kommende GF.

Kalender

<< jan 2019 >>
mtiotofls
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3