Category Archives: Bestyrelse


kategori til udgivelse af referater og mødeindkaldelser under bestyrelsens side

Bestyrelsesmøde November Referat


Dagsorden Bestyrelsesmøde Lambda Sted: Lambda, Mødelokalet, Brogade 3, 5000 Odense C Tid: 08-11-2016 kl. 17.30-20.30 Tilstede: BF, SBP, LB, JD, MK, ENJ, KDE     Afbud:JL, MR Udeblevet: Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: KDE Referent: BF Runden rundt Tages ikke til referat Godkendelse af referat fra sidste møde Referat er godkendt Meddelelser til referat Mix Odense […]

read more

Bestyrelsesmøder Referat April-Oktober


Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 1830. Valg af ordstyrer og referent Mk og SBP valgt Runden rundt ikke til referat Meddelelser til referat Det er det tidligere “post og meddelelser” punkt som fremover vil tage en lidt anden form end traditionelt. ENJ: uanmeldt besøg fra fødevarestyrelsen – vi fik en glad smiley og […]

read more

Dagsorden, Bestyrelsesmøde 14/6-16


Dagsorden for bestyrelsens møde d. 14. juni 2016. Sted: Mødelokalet, Lambda, Brogade 3, 5000 Odense C kl. 18.30 til 21.30 Valg af ordstyrer og referent Runden rundt Godkendelse af referat fra sidste møde Siden sidst Meddelelser til referat Mix Odense TV-løsning Mobilepay Update Tinderbox Ansvar for skader på køretøjer i forbindelse med arbejde for Lambda […]

read more

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde


Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Lambda, 12. februar 2016 kl. 15-18. Til stede: Martin Knudsen, Formand (MK) Brian Friis, Kasserer (BF) Sarah B Petersen (SBP) Esben Jensen (ENJ) Jakob Daugaard (JD) Mark Rask (MR) Jess Lindholm (JL) Lasse Boel (var tilstede på mødets første halve time) (LB) Afbud: Kim D.Eriksen. (KDE) 1. Valg af referent […]

read more

Lambda har brug for nye bestyrelsesmedlemmer!


Generalforsamlingen rykker nærmere Lambdas årlige generalforsamling d. 9. februar, er lige om hjørnet og i år er der stor mulighed for at få indflydelse på hvor “det gode skib Lambda” skal sejle hen i 2016. Det kvikke øje vil måske bemærke at generalforsamlingen før har ligget noget senere, nemlig i slutningen af Marts, men i […]

read more

Indkaldelse til Generalforsamling i Lambda


Hermed indkaldelse til generalforsamling i Lambda, 9. februar 2016 Indkaldelse til GF 2015

read more

Indkaldelse til bestyrelsesmøde 12. januar 2016


Hermed indkaldelse til det sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. Mødet kommer primært til at handle om generalforsamlingen, samt evaluering af bestyrelsesarbejdet det seneste år. Mødet starter 18.30 og foregår på Lambda. Brian har meddelt at han kommer lidt for sent da han først er færdig med personalemøde på arbejdet kl. 18.30. Anders kommer ikke, da han […]

read more

Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2015


Referat af bestyrelsesmøde d. 8. december 2015. valg af ordstyrer JL ordstyrer. Valg af referent MK er referent Runden rundt intet referat. Post og meddelelser MK: Lambda er i år nomineret til hele to Axgil priser, en til håndboldholdet og en til Draggruppen. BF: Singlepeople, som skulle have holdt et arrangement på Lambda, har valgt […]

read more

Indkaldelse til bestyrelsesmøde 8. december 2015


Der afholdes bestyrelsesmøde d. 8. december 2015 kl. 18.30 på Lambda. Mødet har fokus på budgetplanlægning 2016/17. Dagsordenen er som følger: 1. valg af ordstyrer 2. Valg af referent 3. Runden rundt 4. Post og meddelelser 5. Økonomi – herunder planlægning af budget 16/17 6. Generalforsamling – hvem gør hvad 7. Evt.

read more

Referat af bestyrelsesmøde 23. november 2015


Hermed referat fra bestyrelsesmødet 23. november. 1. Valg af ordstyrer og referent MK er referent og SBP ordstyrer. 2. Personsag – internt referat. 3. Post og meddelelser  BF: Husk at kommentarer til DL’s forretningsorden har deadline tirsdag d. 24. nov. BF: den ellers skrinlagte mandeaften er taget op igen, Esben arbejder videre med John H. […]

read more