Category Archives: Bestyrelse


kategori til udgivelse af referater og mødeindkaldelser under bestyrelsens side

Indkaldelse til bestyrelsesmøde 12. januar 2016


Hermed indkaldelse til det sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. Mødet kommer primært til at handle om generalforsamlingen, samt evaluering af bestyrelsesarbejdet det seneste år. Mødet starter 18.30 og foregår på Lambda. Brian har meddelt at han kommer lidt for sent da han først er færdig med personalemøde på arbejdet kl. 18.30. Anders kommer ikke, da han […]

read more

Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2015


Referat af bestyrelsesmøde d. 8. december 2015. valg af ordstyrer JL ordstyrer. Valg af referent MK er referent Runden rundt intet referat. Post og meddelelser MK: Lambda er i år nomineret til hele to Axgil priser, en til håndboldholdet og en til Draggruppen. BF: Singlepeople, som skulle have holdt et arrangement på Lambda, har valgt […]

read more

Indkaldelse til bestyrelsesmøde 8. december 2015


Der afholdes bestyrelsesmøde d. 8. december 2015 kl. 18.30 på Lambda. Mødet har fokus på budgetplanlægning 2016/17. Dagsordenen er som følger: 1. valg af ordstyrer 2. Valg af referent 3. Runden rundt 4. Post og meddelelser 5. Økonomi – herunder planlægning af budget 16/17 6. Generalforsamling – hvem gør hvad 7. Evt.

read more

Referat af bestyrelsesmøde 23. november 2015


Hermed referat fra bestyrelsesmødet 23. november. 1. Valg af ordstyrer og referent MK er referent og SBP ordstyrer. 2. Personsag – internt referat. 3. Post og meddelelser  BF: Husk at kommentarer til DL’s forretningsorden har deadline tirsdag d. 24. nov. BF: den ellers skrinlagte mandeaften er taget op igen, Esben arbejder videre med John H. […]

read more

Bestyrelsesmøde 23. November 2015 kl 19.00 på Lambda


Bestyrelsen samles mandag d. 23. November 2015 til bestyrelsesmøde på Lambda. Da der er rådgivning samtidig, holder vi møde i cafeen. Dagsorden er ikke udsendt inden mødet, hvilket betyder at ændringer til nedenstående kan tilgå ved mødets start. Mødet er åbent for foreningens medlemmer. Dagsorden (ændringer kan forekomme) : 1. Valg af ordstyrer og referent […]

read more

Ændring af annonceret bestyrelsesmøde 10. november 2015


Der afholdes i aften, d. 10. november kl. 18-18.30 et kort bestyrelsesmøde i Lambdas bestyrelse. Mødet afholdes hos Formanden og slutter kl. 18.30, hvorefter bestyrelsen overgår til et privat arrangement. Der vil på mødet blive planlagt en dato for næste bestyrelsesmøde, som vil ligge snarest muligt, men indenfor kort tid. Dagsordenen for mødet: 1. valg […]

read more