Lambda har brug for nye bestyrelsesmedlemmer!


Generalforsamlingen rykker nærmere

Lambdas årlige generalforsamling d. 9. februar, er lige om hjørnet og i år er der stor mulighed for at få indflydelse på hvor “det gode skib Lambda” skal sejle hen i 2016.

Det kvikke øje vil måske bemærke at generalforsamlingen før har ligget noget senere, nemlig i slutningen af Marts, men i år har vi valgt at fremrykke Generalforsamlingen, som ifølge vedtægterne skal være afholdt inden udgangen af Marts. Det er der flere grunde til. Der har været lidt frafald blandt bestyrelsesmedlemmerne, idet to har været nødt til at trække sig af personlige årsager og idet vi i forvejen gik til 2015 med en ledig bestyrelsespost. Det er også lykkedes at færdiggøre regnskabet hurtigere end førhen, idet vi nu kører 100% online regnskab og fordi folk er gode til at aflevere bilag til tiden.

Som kandidat til bestyrelsen, kan alle der er medlemmer af foreningen ved Generalforsamlingens start, stille op.

Forventningsafstemning er vigtig

Forventningsafstemning er vigtig når man stiller op til bestyrelsesarbejde i hvilken som helst forening og ikke mindst i Lambda. Jeg er ofte fortaler for at bestyrelsen ikke behøver beskæftige sig med, om der er bamser eller hjerter på lokumspapiret, for nu at bruge en tidligere forkvindes så udmærkede billede. Sagt med lidt finere udtryk, så er jeg fortaler for at bestyrelser skal arbejde mere strategisk end operationelt. Det er min generelle holdning, men nogle gange er der også brug for at en bestyrelse tager fat i nogleløse ender og får styr på tingene og det foregår altså med arbejdshandsker på. Jeg betragter ofte bestyrelsens arbejde overordnet set, som et “niveau af hvor meget vi blander os” eller “i hvilken grad der er brug for styring”, i forhold til nogle meget håndgribelige ting. F.eks. kan der være brug for at et eller flere bestyrelsesmedlemmer giver en bestemt gruppe i foreningen en hjælpende hånd eller slet og ret tager styringen på et projekt indtil det kan køre af sig selv med høj grad af brugerinddragelse.

I 2016 er der nok i ret høj grad brug for at tage arbejdshandskerne på i forhold til nogle af de mere overordnede ting som hvordan vi rekrutterer og fastholder medlemmer og frivillige, hvordan vi holder styr på hvem der er frivillige og hvor længe vi er det, hvordan vi styrker og systematiserer vores mange henvendelser og foredrag i forhold til skolerne. Der er masser af emner at tage fat på og samtidig er der også nogle bundne opgaver i løbet af året som er ligger i bestyrelsesregi. Det er f.eks. en helt håndgribelig ting som at arrangere hytteturen i foråret.

I 2016 er der også en række nye og gamle eksterne samarbejder der skal vedligeholdes, der er en filmfestival der trænger til noget kærlighed og opmærksomhed og i det hele taget ønsker jeg at vi kan have en aktiv og fremsynet bestyrelse, som er meget engagerede og dedikerede til netop Lambda, fordi det er dér de som bestyrelsesmedlemmer har valgt at gøre en forskel.

Diversiteten er også vigtig

I den siddende bestyrelse har aldersspredningen været fra 23 til 37, men med mange medlemmer omkring de 25. Jeg kunne godt ønske mig en større aldersspredning og uden at vi skal genindføre kønskvoteringen, også en bred fordeling af køn. Jeg synes man skal stille op til bestyrelsesarbejdet hvis man kan bidrage med noget og hvis man har tiden til at indgå som en aktiv del af bestyrelsen. Mange af de praktiske gøremål omkring foreningens administration kan sagtens udliciteres til andre frivillige eller der kan være andre frivillige der kan hjælpe bestyrelsesmedlemmerne med dette og hint, men det er vigtigt for mig at bestyrelsesmedlemmerne er dedikerede og stiller op til bestyrelsen fordi de ønsker at gøre en forskel i Lambda. Det betyder også at jeg forventer at kommende bestyrelsesmedlemmer ikke har nøgleposter i andre LGBT foreninger, ligesom jeg forventer at de melder ud til resten af bestyrelsen i løbet af året hvis de af den ene eller anden grund er nødt til at skrue ned for engagementet i en periode.

Hvis du har fået mod på at være en del af bestyrelsen, så kontakt mig på mail eller telefon og lad os tage en snak. Det er jo medlemmerne af foreningen der vælger hvem de vil have siddende i bestyrelsen og hvem de vil have til at styre slagets gang som formand. Jeg modtager gerne genvalg som formand idet jeg bestemt synes at det er spændende at være formand og jeg synes bestemt også at vi er i gang med en vigtig proces hvor vi får taget fat på nogle af hængepartierne internt i foreningen samtidig med at vi rummer nye initiativer og plejer og udvikler vores eksterne samarbejder.

På vegne af den siddende bestyrelse, Martin Knudsen, Formand.

mk@lambda.dk

One thought on “Lambda har brug for nye bestyrelsesmedlemmer!

  1. Martin Knudsen -

    Du er velkommen til at kommentere eller stille spørgsmål hvis du har lyst til det.

Comments are closed.

Kalender

<< jan 2019 >>
mtiotofls
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3