Om Lambda


Det gode skib Lambda

_A8D2542-2I foreningen Lambda kan alle være sig selv. Det er en af grundelementerne i den måde foreningen og ikke mindst frivilliggruppen, fungerer på. Lambda arbejder efter devicen “Dyrk Potentialet” og det gør vi faktisk noget ud af, det med at dyrke potentialet. Alle har noget de er gode til og det er vores fornemste opgave som forening, at finde frem til den enkelte frivilliges potentiale og dyrke netop dét som den person er god til

Lambda driver 100% af frivillige kræfter. Det betyder at enhver du ser arbejde til fester, i baren i Brogade eller bag facaden, er frivillig, ulønnet arbejdskraft. Vi har i alt ca 100 frivillige som fordeler sig på en hel masse opgaver, såvel praktisk som administrativt. Vi har dog altid plads til flere.

Jeg sammenligner det at drive Lambda med at sejle et stort skib. Der er kaptajner og styrmænd som stikker kursen, men det fungerer ikke uden fyrbøde
r, maskinmester, kok, dæksmatros og alle de andre. Sådan er det også i Lambda, organisationen er ikke stærkere end det svageste led.

Mange spørger hvad man får for at være medlem af foreningen. Hvad får man ud af sit medlemskab og kan det nu betale sig. Der er ganske vist en række medlemsfordele. Man får rabat i baren i Brogade og mulighed for at købe billigere billetter til arrangementer, ligesom der er rabat at hente hos vore samarbejdspartnere. Men i min optik, skal man langt hellere se på hvad man giver ved at være medlem. Hvad får Lambda ud af mit medlemskab, ikke hvad får jeg for at melde mig ind. Lambda får nemlig langt mere ud af det end vi nogensinde kan give tilbage i rabatter, fordi det i foreningssammenhæng ofte tæller at være mange. Når vi skal søge driftstilskud eller søge fondsmidler til et projekt, tæller det at være en stor forening med mange medlemmer. Når vi skal tale en sag politisk eller i samarbejde med vore partnere, betyder det meget at være en organisation med nogle mennesker bag. Medlemmerne tror på ideen og med mange medlemmer i ryggen, har bestyrelsen, samarbejdsudvalget og andre grupper en større indflydelse.

Ud over at støtte foreningen økonomisk via dit medlemsskab, samt at være med til at sikre indflydelse udadtil, så giver et medlemskab også en stærkere tilknytning til Lambda og det fællesskab vil alle sammen arbejder for. Medlemsskab koster PT 200 kr pr halvår for almindeligt medlemsskab, 150 kr for studerende og pensionister samt 80 kr pr halvår for unge under 18 år. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen hvert år i marts.

Jeg vil gerne opfordre dig til at melde dig ind og jeg vil gerne opfordre dig til at bidrage til foreningens fælles mål, hvis du ser en mulighed for det.

Martin Knudsen

Formand

Lidt historie

slambda-pri16091023150Foreningen Lambda blev oprettet den 11. september 1993. I 12 år havde foreningen til huse i en kælder på Vindegade. Der har været mange højdepunkter i foreningens levetid. Politisk har Lambda været med til at gøre livsvilkårene for bøsser og lesbiske mere synlige. Nogle højdepunkter har været Idaho, Homokulturuge, og en skiltekampagne i samtlige fynske bybusser samt meget mere.

Derudover har vi haft den daglige drift af vores café for vores medlemmer, hvor vi har holdt mange gode arrangementer.
I 2005 endte dagene i Vindegade, og vi blev husvilde! Vores udlejer opsagde kontrakten pga. at der skulle ungdomsboliger i bygningen. Bestyrelsen i Lambda afholdt kort efter et seminar, hvor medlemmer blev hørt om deres ønsker til et nyt sted. Derefter gik den vilde jagt, og det skulle hurtigt vise sig at blive sværere end vi troede.

"Kødbørsen, Brogade 3 ca 1930-1950. kilde: arkiv.dk

“Kødbørsen” – Brogade 3, ca 1930-1950. kilde: arkiv.dk

Endelig lykkedes det at få lokaler i vinteren 2007 fik vi lejet lokalerne i Brogade 3. I forhold til vores medlemmers ønsker opfylder Brogade 3 bl.a. at det skulle være i centrum og det skulle være i gadehøjde. Der hvor vi går på kompromis, er at de store fester skal holdes ude i byen. Det har de seneste år fundet sted på Kulturmaskinen i Pantheonsgade.

Lokalerne hvor Lambda ligger i dag, har tidligere huset forskellige værtshuse, sågar en homobar, Cafe Frederik, en blomsterbutik, samt i tidernes morgen slagterbutikken Kødbørsen. Den lader vi lige stå et øjeblik…

Der har i øvrigt tidligere været værtshus i både Brogade 3, Brogade 5 og Brogade 6-8, så for år tilbage har der nok været gang i den lille gade sent om aftenen. Brogade 5 husede ud over Borger Vinstuen også “Jolle-Mads’ hus” som i over 40 år havde udlejning af robåde fra huset ved Frederiksbroen.