Bestyrelsen


Foreningens vedtægter

Her kan du læse eller downloade Foreningens nugældende vedtægter:

Vedtægter besluttet på generalforsamlingen 2018

Hvem sidder i bestyrelsen?

Du kan sende en mail til hele bestyrelsen på alleibestyrelsen@lambda.dk – eller til de enkelte bestyrelsesmedlemmer på nedenstående adresser.

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen og består for perioden 2019/2020 (frem til Generalforsamlingen i starten af 2020) af følgende personer:

Forperson: Martin Knudsen – mk@lambda.dk

Næstforperson og talsperson (Rådgivning, Samarbejdsudvalg): Sarah B. Petersen – sbp@lambda.dk

Kasserer: Esben Jensen – enj@lambda.dk – kasserer@lambda.dk

Bestyrelsesmedlem (Daglig Ledelse): Jesper Nørgaard Salin – jns@lambda.dk

Bestyrelsesmedlem (Daglig Ledelse): Lars Hansen – lh@lambda.dk

Bestyrelsesmedlem: Nina Fjord – nf@lambda.dk

Bestyrelsesmedlem: Jess Lindholm – jl@lambda.dk

Bestyrelsesmedlem: Morten Illum – mi@lambda.dk

Bestyrelsesmedlem: Thomas Bernth – trb@lambda.dk

Generalforsamling

Her kan du læse referaterne fra de sidste par generalforsamlinger i Lambda. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og det er her medlemmerne vælger foreningens forperson, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. I Lambda er det sådan, at bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en to-årig periode. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er således på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år. Forperson og kasserer vælges hvert år.

Referat af Generalforsamling 2019

Referat af Generalforsamling 2018.

Referat af Generalforsamling 2017