Referat af bestyrelsesmøde 13/2 2018


Referat Bestyrelsesmøde Lambda

Sted: Lambda, Brogade 3, 5000 Odense C

Tid: 13-02-2018 kl. 18.30-21.30

Til stede: MK, BF, JD, SBP, ENJ, LB, KDE Afbud: JL Udeblevet:

 

 • Valg af ordstyrer og referent
  • Ordstyrer: SBP
  • Referent: KDE

 • Runden rundt
  Tages ikke til referat.

 • Meddelelser til referat

  Overvågningen virker igen, og iPad’en kan igen tændes af de frivillige i baren.

  SBP meddeler, at Odense Kommune i første omgang ikke kan tilbyde Lambda nogle former for tilskud til lokaler, da vi ikke er en folkeoplysende forening. SBP arbejder videre med dette med politikerne.

 • Regnskab og økonomi
  • Økonomisk update (v. BF)

   Festen i januar 2018 har givet et overskud på omkring Kr. 13.000,-
   I flg. ny statistik som BF har lavet, bruger hver gæst ml. Kr. 160,- til Kr. 180,- per fest.
   Derfor skal det måles på antallet af gæster ex. var der i 2017 (183 gæster/fest i gennemsnit) mod 2016 (260 gæster/fest i gennemsnit).
   Februar festen har kun omsat for omkring Kr. 20.000,-  med 116 gæster, så et forsigtigt bud bliver at festen i februar giver underskud på bundlinjen

 • Lambda Bar
  Generel drøftelse af baren og orientering fra DL
  Marts bliver travl: Ginsmagning den 9/3, Karaoke og så kan Jakob ikke huske de andre ting og eller datoerne for dem, men udover de faste arrangementer bliver marts 2018 travl.

  Det besluttes at dragqueens kun kan komme og få to Albani-øl gratis i baren hvis de kommer inden kl. 23:00 i baren.

  LB forespørger om der er en der kan vikariere nu lørdag den 17/2 til brætspilsaften?
  – Daglig Ledelse spørger rundt.

  ENJ forespørger om bestyrelsen og den nye bestyrelse kan kigge på hvorfor stamgæsterne “bliver væk” til arrangementerne – hvordan får vi folk tilbage til at komme i baren hver weekend?
  MK fortæller, at samme problematiker gælder for festerne.

  Den 22/2 er der musikquiz – og den bliver svær – men giv gerne reklame ud omkring.

 • Lambda Fester
  Generel drøftelse af festerne og orientering fra Festudvalget

  Der er ingen fra FU der deltog i sidste fest på mødet, så ingen update om festen i februar.

  SBP spørger til hvorfor vi ikke er bedre til at facilitere kvinderne til festerne.
  MK pointerer, at det kan være svært at vide hvad kvinderne gerne vil have, når der ikke er flere kvinder med i bestyrelsen / festudvalget.
  KDE fortæller, at han også gerne ser at der kommer flere til festerne 30+, hvilket han prøver at lukke op for ved de næste fester.

  MK orienterer om, at priserne til festerne på KM ikke holder ift priser på f.eks. Slagteriet. Det foreslås at der afholdes et møde med FU i nærmeste fremtid, så priser og eventuelt venue kan skifte. Slagteriet er meget interesseret i et samarbejde.

  MK har været til samarbejdsmøde på Kulturmaskinen (se bilag III)

  BF foreslår at alle kulturaktørerne afholder fællesmøde omkring hvilke implementeringer KM kunne lave for at gøre det attraktivt for aktørerne at afholde fester på KM.

  Det foreslås at Lambda afholder deres 25-års jubilæumsfest i starten af september måned.
  MK og SBP arrangerer hurtigst muligt møde med Nattens Dronning for at samkøre planerne omkring jubilæer i september.

  Priser til festerne
  På Slagteriet kan man f.eks. købe 4 x øl til Kr. 100.
  Drinks til fester og baren: DL og FU laver et udkast til næste møde.

  Marts fest (v. ENJ)
  Det skal besluttes hvorvidt vi skal afholde Marts festen eller om denne skal aflyses. Beslutning skal træffes nu, da det ikke kan afvente at der er valgt en ny bestyrelse
  Festen flyttes til Slagteriet!
  MK og KDE holder kortene ind til kroppen til det officielt kan meldes ud.

 • Bestyrelsesevaluering
  Evaluering af egen og bestyrelsens indsats og arbejde det forgangne år. Se Bilag II – Forslag til bestyrelsesevaluering som inspiration til ting man kan tænke over. Husk forberedelse.

  Punktet refereret i bestyrelsens interne referat.

 • Gå ud gruppen (v. MK + KDE)
  Orientering fra MK og KDE med status på hvordan fremtiden ser ud for gå ud gruppen og hvad der skal gøres for at få denne op at køre igen.

  MK fortæller at gruppen har haft kontakt omkring tre foredrag i løbet af den sidste måned. Foredragene er hurtigt blevet booket op (foredragsholderne har hurtigt meldt sig).
  Blandt andet har to været afsted til en idrætsefterskole i Silkeborg. Der skal et hold afsted til Aabenraa i næste uge og i Vissenbjerg til april måned.
  Derud kommer der løbende skoleinterviews som varierende personer byder ind og tager.
  KDE efterspørger flere T-personer. SBP tager kontakt til T-gruppen.
  LB vil rigtigt gerne være med i gruppen efter generalforsamlingen.

 • Tinderbox (v. MK)
  Orientering om Lambda deltagelse på Tinderbox efter MK har deltaget i møde.
  Generel orientering fra MK.
  Der er pt 36 frivillige der har meldt tilbage at de gerne vil være frivillige for Lambda på Tinderbox.
  BF nævner at det er meget kort frist at de tidligere frivillige har 48 timer til at melde sig til Tinderbox i år.

 • Hyttetur (v. ENJ)
  Drøftelse af format for hyttetur 2018 herunder hvem som tager teten på at arrangere denne.
  Nuværende bestyrelse vil opfordre den næste bestyrelse til, at der som minimum afholdes en frivilligdag muligvis med en enkelt overnatning. Men også at det skal være en “hurtig” beslutning i det nye bestyrelsesår, så det rent faktisk bliver implementeret inden sommer 2018.

 • Generalforsamling (v. BF)
  Hurtig drøftelse af GF med henblik på, at der er styr på alle opgaver. Herudover drøftelse af hvad der følger af de forskellige punkter på dagsorden for GF.
  MK har talt med lidt forskellige om de kunne tænke sig at være at opstille til bestyrelsesposter. Men har ikke fået noget definitivt svar tilbage.

 • Frivillige til opgaver
  Hvilke konkrete opgaver står vi og mangler frivillige til og hvem kan vi spørge?

 • Frivillige-arrangementer
  Hvad skal næste arrangement være kun for de frivillige?

Eventuelt
Change Lingerie i Rosengårdscenteret samarbejder om en kundeaften for transkønnede kvinder den 1. marts 2018.
Der er konference på Christiansborg omkring LGBTi-familier den 2. marts. Lasse deler opslaget pr. mail.

Kalender

<< dec 2018 >>
mtiotofls
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6