Referat af bestyrelsesmøde 15/1 2018


Referat Bestyrelsesmøde Lambda

Sted: Lambda, Brogade 3, 5000 Odense C

Tid: 15-01-2018 kl. 18.30-21.30

Til stede: JD, JL, MK, SBP, ENJ, LB, KDE, BF      Afbud:      Udeblevet:

 

 • Valg af ordstyrer og referent
  • Ordstyrer: LB
  • Referent: KDE

 • Runden rundt
  Tages ikke til referat.

 • Meddelelser til referat

  Der er kommet en mail fra Dansk Plakatmuseum med en invitation til guidet tour for frivillige med et deltagergebyr på kr. 145,-/deltager. Dette deles med netværket.

  Partnerskabet mod hadforbrydelser holder møde i baren den 30/1

  Dekorations Gruppen er opstartet med 8-10 deltagere. Første projekt er Valentines festen i februar, så “hjerter, hjerter, hjerter” :-)

 

 • Godkendelse af referat fra sidste møde (v. ENJ)
  Referat fra december mødet skal godkendes, da folk ikke har godkendt dette via mail. Herudover skal den fremadrettede godkendelse af referater drøftes.
  Referatet er godkendt, og vi fortsætter med at godkende via mail. 5 godkendelser, så er referatet godkendt.

 

 • Regnskab og økonomi
  • Økonomisk Update (v. BF)
   Lambda går ud af 2017 med et underskud på godt 125.000.
   Det svarer til ca. 10.000,-/mdn
   Det er især enkelte af festerne der giver et stort underskud, hvorimod de fleste af festerne giver et lille overskud.

  • Budget 2018 tilretning (v. BF)
   Resultat af MK og BF drøftelser med revisorer om mulighederne for at få Budget 2018 til at hænge sammen.
   Der er et underskud på Kr. 50.000,- på næste års budget. Det betyder også at aktivitetspuljen udgår for næste år.

   Der besluttes at der fremlægges to forskellige budgetter, hvor det ene har et beregnet underskud men hvor vi gør opmærksomme på at vi har øget fokus på PR, økonomi, omsætninger og arbejder seriøst med fundraising, sponsorater og tilskud.
   Og et budget hvor der skæres ind til benet blandt andet med 6 fester om året.

  • Ansøgning til aktivitetspuljen (v. SBP)
   Rådgivningen har opkvalificerings dag i februar. Der søges om 1180 kr. i Aktivitetspuljen til forplejning, transport og gave til oplægsholdere.
   Rådgivningen vælger at trække deres ansøgning tilbage.

 

 • Lambda Bar
  Generel orientering fra DL
  MK gør opmærksom på, at priserne skal sættes ned på drinks for ikke at være “byens dyreste”.
  DL laver et forslag til nye priser på RTD, specialøl og drinks.
  Det drøftes i bestyrelsen hvordan vi kan blive bedre til at støtte DL i at finde barvagter og bibeholde de frivillige som vi allerede har.
  Ros er en vigtig ting at give vores frivillige.
  Frivillige kunne også motiveres til øget omsætning via en konkurrence “hvem rammer omsætning målet for aftenen”.

 • Lambda fester
  Generel drøftelse af festerne og orientering fra Festudvalget.
  Generel orientering fra FestUdvalget

 • Generalforsamling (v. ENJ)
  Hurtig drøftelse af Generalforsamling. Herunder drøftelse af mulige vedtægtsændringer og kandidater til bestyrelsen og som kasserer.
  Dette drøftes.

 

 

 

 • Bestyrelsesevaluering
  Evaluering af bestyrelsens arbejde i det forgangne år
  Punktet udskydes til næste gang og alle bestyrelsesmedlemmer bedes forberede sig til det.

 

  • Lambda 25 års fødselsdag (v. ENJ)
   ENJ havde på medlemsmødet en drøftelse med de tilstedeværende om ideer til fejring af Lambdas 25 års fødselsdag i 2018. Herudover skal arbejdet med denne fejring igangsættes.
   Der SKAL søges midler hjem – og MEGET gerne sponsorater og samarbejdspartnere. MK gør opmærksom på, at dette arrangement ikke skal være et cherityevent men gerne må generere et overskud til foreningen. Det må gerne være dyrt at være med og der må gerne være et klart signal om at man støtter foreningen ved at deltage. Dette kunne fx være ved at der er flere forskellige priser for deltagelse sådan at der er muligheder for alle.

  • Overnatning i kontorlokalerne (v. JL + ENJ)
   Der ønskes en principiel drøftelse af anvendelsen af kontorlokalerne til overnatning, med henblik på retningslinjer omkring dette.
   Der laves et skiltesystem der advarer andre når der er overnattende i lejligheden.

 

 • LGBT i Region Syddanmark (v. SBP)
  SBP er kommet med i en arbejdsgruppe med fokus på LGBT i Region Syddanmark.
  Med fokus på LGBT Sundhed.
  MK roser initiavet og nævner at “kondom tilskuddet” måske kunne komme tilbage.
  Bestyrelsen er glade for dét samarbejde.

 

 • Frivillige til opgaver
  Hvilke forestående opgaver i foreningen mangler der frivillige til, og hvem skal man spørge?

 • Frivillig Arrangementer
  Hvad skal det næste arrangement kun for frivillige være.
  KDE nævner konkrete virksomhedsbesøg som mulige aktiviteter.

 • Eventuelt
  BF nævner at han pr 31/12-2017 ikke længere er medlemsansvarlig.
  KDE svarer at han (med lidt hjælp til “ForeningsAdministrator” og NETS) gerne skal give det et forsøg mere.

Kalender

<< jan 2019 >>
mtiotofls
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3