Referat af bestyrelsesmøde 23. november 2015


Hermed referat fra bestyrelsesmødet 23. november.

1. Valg af ordstyrer og referent
MK er referent og SBP ordstyrer.

2. Personsag – internt referat.

3. Post og meddelelser 

BF: Husk at kommentarer til DL’s forretningsorden har deadline tirsdag d. 24. nov.
BF: den ellers skrinlagte mandeaften er taget op igen, Esben arbejder videre med John H.

SBP: Der har været holdt to møder med T-Gruppen hvor der har været brugt nogle midler fra pgf 18 puljen til en konsulent der har arbejdet med gruppen. Det har været meget givtigt.
SBP: SBP holder individuelle frivilligsamtaler med medlemmerne i DL for at styrke samarbejdet i gruppen.

MK: Har været i kbh og hente 7 flyttekasser med bøger og avisudklip som foreningen har arvet efter Preben Schaldemose

4. Partnerskabsaftale – samarbejde om hadforbrydelser
SBP har orienteret på mail omkring dette – kort fortalt er der evalueret på partnerskabsaftalen. Fyns Politi vil gerne fortsat være facilitator, men der er enighed om at de enkelte foreninger skal tage mere ansvar. Der er nedsat en evalueringsgruppe og der vil formentlig fremover bliver arbejdet lidt mere konkret. SBP nævner at det fortsat er fedt at være en del af den stemning der er og at det er et samarbejde der er værdifuldt og et samarbejde som vi som forening, kan være stolte af at være med i.
Det blev aftalt at der snarest muligt skal skrives en snas til hjemmesiden om partnerskabsaftalen.

5. Ny kvindegruppe
SBP: Der er en gruppe kvinder der ønsker at starte en kvindegruppe under Lambdas vinger. De vil gerne lave noget for det lidt mere voksne segment. Gruppen vil gerne holde møde i mødelokalet den sidste torsdag i måneden og derefter kan dem der har lyst gå over i cafeen. Desuden vil gruppen gerne arbejde på et par fester om året.

6. Nøgleforum – afholdes på Lambda
AL: Nøgleforum (som er et forum for stort set samtligt foreninger i Odense mødes og diskuterer relevante emner – Lambda deltager her) vil gerne holde et arrangement på Lambda. Det bakker vi stort op om. Det har vist sig at kendskabet til Lambda er stort men mange ved ikke præcis hvad det er vi går og laver. AL deltager indtil videre og MK og SBP deltager i planlægningen når AL ved nærmere.

7. Arrangementer som bestyrelsen er involveret i
Julefrokost 12. december: BF: Der er PT 11 tilmeldte ud over BF og MK.

World AIDS Day: SBP: 1.december, samarbejde mellem Lambda og AIDS Fondet. Der serveres suppe på Lambda kl. 18 og derefter er der dragbingo kl. 19.30 på Lambda med Lambdas draggruppe. Der er ingen tilmelding.

8. Generalforsamling
Tirsdag d. 9. februar kl. 19.00. Bestyrelsen foreslår Bjarne Brøndgaard som dirigent og Katrine Frederiksen som referent. SBP spørger begge.

9. Medlemmer
PSS + BF: Der afholdes medlemsmøde lørdag d. 2. januar kl. 16, let anretning kl. 18 og derefter åbent i baren. Mødet kommer til at handle om den vedtægtsændring der på sidste GF blev besluttet skulle bearbejdes på et medlemsmøde.
Der er nogle udfordringer i forhold til opkrævning af kontingent. MK, BF og PSS holder et møde ASAP og får styr på hvad vores behov er og får derefter en konsulent ud og rette fejl samt undervise os.

10. Økonomi, herunder budget 16/17
Ansøgning til aktivitetspuljen fra Spectrum på kr 826 til hosting af hjemmeside. Bestyrelsen ønsker at imødekomme ansøgningen, såfremt økonomien tillader det. Kassereren undersøger aktivitetspuljens beholdning og orienterer.

RD gennemgik planen for budgetplanlægningen. Vi startede med at gennemgå hvordan vi har overholdt indeværende års budget med kommentarer, for at have et godt grundlag for at starte på den forestående budgetplanlægning.

11. evt
AL: Husk at få forslagsstilleren med, når der tages beslutninger hvor forslagsstilleren ikke er til stede.
RD: har fået en klage/utilfreds tilkendegivelse fra en gæst omkring at der til en fest ikke har været en parasol i rygergården på Kulturmaskinen. MK tager den videre så rygerne kan ryge i tørvejr.

Kalender

<< dec 2019 >>
mtiotofls
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5