Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2015


Referat af bestyrelsesmøde d. 8. december 2015.

  1. valg af ordstyrer

JL ordstyrer.

  1. Valg af referent

MK er referent

  1. Runden rundt

intet referat.

  1. Post og meddelelser

MK: Lambda er i år nomineret til hele to Axgil priser, en til håndboldholdet og en til Draggruppen.

BF: Singlepeople, som skulle have holdt et arrangement på Lambda, har valgt at trække arrangementet tilbage.

RD: Invitation fra Kommunen vedr informationsmøde om Th. B. Thrigesgade projektet.

JL: Der er lidt færre åbningsdage mellem jul og nytår i år end sidste år, fordi der ikke sidste år var publikum til hverdagene.

 

  1. Økonomi – herunder planlægning af budget 16/17

MK: Det ville være godt at have en form for økonomisk strategi i forbindelse med budgetlægningen, sådan at vi her en rød tråd i arbejdet.

Info på hjemmesiden om økonomi – og i særdeles omkring aktivitetspuljen er ønskeligt.

Strategi for budgetlægning – følgende blev konkluderet:

-Råd til aktiviteter

-Realistisk budget – men stadig en stigning i omsætning i baren i forhold til sidste års forventning.

-Festerne stiger også lidt i omsætning, idet der i 2016 er en fest mere end i 2015. (oktober)

-Vi forventer at kunne forøge kontingentindtægterne med 2000 kr i 2016 og yderligere 3000 kr i 2017. Dels fordi der kommer bedre styr på betalinger og medlemsopkrævninger i 2016 og dels fordi bestyrelsen foreslår GF at indføre et frivilligkontingent eller frivilligmedlemsskab således at frivilige som ikke længere er aktive, automatisk tilsendes en medlemsopkrævning. Det vil sikre en større tilknytning til foreningen og det vil være muligt at øge medlemstilgangen.

  1. Generalforsamling – hvem gør hvad?

-MK laver formandsberetning og indkaldelse

-Vedtægtsændringer: Forslag om frivilligmedlemsskab forfattes – Ansvarlig?

-Vedtægtsændringer: ,forslag omkring ordlyd vedr opløsning af foreningen – forfattes på medlemsmøde 2. januar. Ansvarlig: BF og PSS.

-Referat skal færdiggøres på aftenen, sådan at det kan underskrives senest på det konstituerende møde.

  1. Evt.

Kasper Hjorth spurgte i forhold til referat af sidste bestyrelsesmøde, hvorfor det ikke står nævnt i referatet, at der var debat omkring samarbejdet med Spectrum. Dette skyldes, at referenten fokuserede på at referere beslutninger.

Således opfattet af MK

 

Kalender

<< jan 2019 >>
mtiotofls
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3