Referat af bestyrelsesmøde – Juni 2017


Referat af Lambdas bestyrelses møde i juni 2017

Bestyrelsesmøde Lambda

Sted: Lambda, Mødelokalet, Brogade 3, 5000 Odense C

Tid: 13-06-2017 kl. 18.30-21.30

Tilstede: JL, ENJ, SBP, JD, BF, KDE      Afbud: LB, MK    Indbudt: NIels Martin Sand

 

 • Valg af ordstyrer og referent
  • Ordstyrer:  ENJ
  • Referent:  JL

 • Runden rundt
  Tages ikke til referat

 • Godkendelse af referat fra sidste møde. (v. ENJ)
  • Godkendes

 • Meddelelser til referat
  • Aarhus Pride (v. ENJ)
   Lambda var med til Aarhus Pride d. 3/6, og der var i alt solgt 15 billetter. Vejret var ikke det bedste, men en hyggelig tur igennem Aarhus.

  • Copenhagen Pride (v. ENJ)
   Billetterne til Copenhagen Pride er blevet sat til salg. Der blev i forsalg i alt solgt 5 medlemsbilletter og 28 billetter til fynboer til vognen. Der var d. 10/6 12 billetter tilbage til vognen. Der er pr. 13/6 3 billetter tilbage på vognen.

  • Mangfoldighedsfest (v. SBP)
   120-125 deltog og der var stor repræsentation af regnbueflag. Borgmesteren var meget positiv. Der er potentiale for at det kan vokse sig endnu større.

  • AIDS-fondet (v. SBP)
   AIDS fondet er meget positive over samarbejdet omkring at teste til vores fester, og ønsker derfor at fortsætte dette. De har fået oversigt over hvilke datoer der er fester i 2018. De kommer til alle de fester der er mulige, og der gives en liste til festudvalget over disse.

  • Gin smagnings aften (v. JD)
   Denne er aflyst, da kommunikationen gik tabt mellem os og parterne.

  • Punk-koncert i Brogade (v. JD)
   Denne er også aflyst.

 

 

 • Nattens Dronning Afterparty (v. SBP)
  Drøftelse af afholdelse af Nattens Dronning Afterparty, og særligt hvor og hvordan dette skal foregå. Deltagelse af Niels Martin Sand fra Nattens Dronning.

 

  • MK og SBP har været i dialog med Nattens Dronning omkring afholdelse af deres afterparty den 7. oktober 2017. Niels Martin Sand (på vegne af Nattens Dronning) fortæller at der har været en dialog om deres egne ressourcer i forhold til at afholde deres afterparty. I den forbindelse har der været dialog om at Lambda kunne overtage dette, da vi ved hvordan man holder fester og har afholdt deres afterparty før. På denne måde kan indtjening for dette arrangement blive i miljøet. DJ’en fra sidste år var desuden begejstret for arrangement og ønsker at være med igen i år. Der er blevet kigget på at afholde dette i Rosenbækhuset og muligvis teater 95b. Der foreslås at Nattens Dronning kunne bistå med hjælp til oppyntning. Lambda er med på at vi afholder afterparty i Rosenbækhuset, og vi arbejder videre med at få teater 95b involveret. Festudvalget tager sig af selve afviklingen og der arbejdes på at finde folk til at stå for oppyntning. Temaet bliver cirkus/burlesque.

 

 • Frivillige (v. ENJ)
  Opfølgning på drøftelse fra sidste med, med vedtagelse af forslag til at få flere og aktive frivillige. Der blev på sidste møde konkret foreslået ølkort for et vist antal vagter, flere arrangementer alene for de frivillige samt en fast fællesspisning for frivillige (ex en pr. måned).

  • Ølkort: Der er modstand til dette, da det principielt virker som aflønning, og det bliver en dyr løsning for os. Da der var stemmelighed tages dette op på næste møde.
  • Arrangementer: Enstemmigt vedtaget. Dette bliver et fast punkt på dagsorden fremadrettet.
  • Fællesspisning: Enstemmigt vedtaget. JL arbejder videre med dette med henblik på at få noget på benene til september festen.

 • Frivillige til opgaver (v. ENJ)
  Hvilke forestående opgaver i foreningen mangler der frivillige til, og hvem skal man spørge?

  • Der mangler stadig 7 frivillige til festen på fredag.
  • Der mangler frivillige hænder til at arrangementer, da ENJ står i ny jobsituation, og derfor får mindre tid. ENJ arbejder allerede på det. (Dette kan smides på skærme til festen og i baren)
  • DL har slået op i gruppen for alle frivillige at der søges til et deko-udvalg.
  • JL tager en dialog med en potentiel frivilligansvarlig. Der gives en update på næste møde
  • Der henstilles også til vi får sat os ned og lavet en ordentlig strategi for hvordan vi gør brug studiestartsfesten (septemberfesten) i forhold til at fange de nytilkomne og får dem under fanen som frivillig.
 • Frivilligstruktur (v. BF + ENJ)
  Drøftelse af konkret oplæg til ny frivilligstruktur, som vendt på mødet i januar, herunder forslag som drøftet på det konstituerende møde d. 27/3.

  • Enstemmigt vedtaget
 • Regnskab og økonomi
  • Økonomisk update (v. BF)
   • Denne er ikke klar, hvilket BF beklager.

  • Justering af budget (v. ENJ)
   På baggrund af den svigtende omsætning i baren og til festerne, foreslås det at Budget 2017 på nuværende tidspunkt justeres til.

   • Dette kan ikke tages i dag. Dette tages senest til mødet i august.

 • Daglig Ledelse
  • Afskærmning af baren (v. ENJ)
   Det foreslås at vinduerne i baren tildækkes yderligere, således at rummet bliver mere lukket, og der ikke er frit udsyn fra gaden og ind, og omvendt. Flere har pointeret dette, og de åbne vinduer afholder personer som ikke er åbne om deres seksualitet fra at komme i baren, ligesom at andre gerne vil have mulighed for at sidde i fred. Der er medtaget folieprøver til at vurdere om der er en af dem som er en mulighed i forhold til at få skærmet af, uden at dette bliver for meget.

    • Dette punkt skubbes til næste møde
  • Barens åbningstider (v. JL)
   DL ønsker at bestyrelsen drøfter barens åbningstider, særligt om der skal være fast lukket om torsdagen, med henblik på at DL til juli-mødet kan komme med et konkret oplæg.
    • Der er ikke opbakning til at lukke om torsdagen, men der opfordres til at arbejde med hvad der kan gøres ved torsdagene. Dette gør DL 7/7/17 klokken 13. Bestyrelsen er velkomne. Desuden planlægger DL at lave en meningsmåling blandt brugere, medlemmer og frivillige.

 • Lambda fester
  • Status på juni-festen (v. Festudvalg)
  • Medlemsrabat til festerne (v. KDE)
   Forslag fra fest-udvalget vedrørende mulighederne for at lave nogle medlemsfordele til festerne, og hvordan at disse skal skrues sammen, som drøftet på sidste møde.

   • Der gives 20 kr rabat til medlemmer i døren til festerne startende fra juni festen.

 

 

 

 

 • Lambda Håndbold (v. KDE)
  Stillingtagen til om håndboldholdet skal starte op igen fra efteråret. Der er kommet henvendelser fra flere personer om muligheden for at spille med. Endvidere skal der tages stilling til hvem der skal være ny holdleder for holdet.

 

 

 

 • Evaluering af frivilligdag (v. ENJ)
  Evaluering af frivilligdagen og turen d. 20/5.

  • Det gik rigtig godt og det var en god byvandring. Der skal lyde en tak til Jørgen og ??? for deres bidrag til dagen. Det var en masse at tage med videre fra de snakke der blev holdt og det gav godt at folk fik fortalt hvor foreningen kommer fra. Der er plads til at udvikle og gøre det endnu bedre næste år.

 • Pamperfest (v. ENJ)
  Hvem tager teten i forhold til at afholde pamperfest for de frivillige i oktober, og hvilke ideer er der for dette.

  • Skubbes til juli.

 • Tinderbox (v. Steven Aagaard)
  Hvad er status på Tinderbox. Er der styr på det hele, inkl. kontrakt og frivillige?

  • Der mangler stadig en til to frivillige. Der er tale om to almindelige vagter. Der er god stemning og god arbejdsmoral. Der er indtryk af at der er styr på tingene.

 • Sociale Medier (v. KDE)
  • Opslag på sociale medier (v. KDE)
   Hvem udsender hvad, hvornår og hvem koordinerer den nyhedsstrøm som der udsendes?

   • Dette rykkes til næste møde.

 

 

 

 • Fremtidens aktivitetsniveau fra ENJ (v. ENJ) – Lukket punkt
  Se opslag på facebook af 31/5
  Dette tages ikke til referat.
 • Eventuelt
  • Louise Bach og co. har tilbudt at komme og fremlægge deres rapport. De inviteres til juli mødet og bedes sende deres rapport til os, så denne kan sendes ud med næste dagsorden.

Kalender

<< jan 2019 >>
mtiotofls
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3