Lambda

OM LAMBDA

Lambda er en forening for LGBTQ+ personer på Fyn. Vi bestræber os altid på at være et mangfoldigt fællesskab, på tværs af køn og seksualiteter. Siden 1993 har Lambda arbejdet for at forbedre forholdene og skabe aktiviteter for LGBTQ+ personer på Fyn, og med en stor gruppe frivillige i ryggen fortsætter vi det arbejde. Vores lokaler på Brogade i Odense danner rammen for mange af vores aktiviteter; særligt vores rådgivningstilbud og vores bar. Om vi er i vores egne lokaler eller ude i den store verden er vores seje frivillige altid klar til at være med til at gøre Fyn et mere mangfoldigt sted.

FORENINGEN FOR LGBTQ+ PERSONER PÅ FYN

VORES FORMÅL

Foreningens formål er først og fremmest at understøtte LGBTQ+ miljøet i Odense og på Fyn. Vi vil fremme mangfoldigheden og bidrage til at skabe et tolerent lokalområde, hvor alle føler sig trygge ved- og stolte over at være sig selv.

 

Foreningens formål er at arbejde for LGBTQ+ personer, ved:
- At styrke identitet og selvværd primært i lokalområdet.
- At modvirke normdannelse og strukturer i samfundet, som virker undertrykkende.
- At samarbejde med andre grupper og/eller foreninger.

Lambdas Vedtægter

§ 3

HISTORIEN OM LAMBDA

Før 1993

Landsforeningen for bøsser og lesbiske (LBL) havde en lokalafdeling i Odense, som i de sidste år af sin levetid frem til maj 1993 også drev diskotek og café Pan i Sankt Anne Gade. I forbindelse med LBLs økonomiske nedtur i 1990’erne valgte LBLs hovedbestyrelse at nedlægge diskoteket og caféen. Flere medlemmer af lokalbestyrelsen valgte at træde af som protest, men det lykkedes ikke at genetablere lokalafdelingen. I stedet valgte en initiativgruppe at påbegynde arbejdet for at starte en ny, lokalt styret forening.

11. september 1993

Initiativgruppen havde ikke mange andre midler end vilje og gå-på-mod til at sprede ideen til resten af LGBTQ+ miljøet i Odense. D. 11. september 1993 lykkedes det at få stablet en stiftende generalforsamling på Magasinet i Odense. Tilstrømmen til generalforsamlingen for overvældende, da mere end 100 bøsser, lesbiske mv. kom ind ad døren. Med overskuddet fra den efterfølgende fest og lotteri blev Lambda Odense født, og arbejdet gik i gang.

Lambda var i begyndelsen udelukkende en politisk og netværksskabende forening, da diskotek Pan og café Scarlet var åbnet på private hænder. Driften af egen bar mv. begyndte først i slutningen af 1994.

1994-2005

Det privat drevne Pan diskotek og café Scarlet måtte i maj 1994 opgive den fortsatte drift af Odenses eneste værested for LGBTQ+ personer. Dermed var gaderne igen fyldt med en hob af homoer, der ikke vidste, hvor de nu skulle drive hen. I løbet af 1994 blev det klart, at der skulle ske noget nyt i miljøet, hvis det ikke igen skulle spredes for alle vinde. Lambdas bestyrelse indgik derfor den 1. december 1994 lejeaftale for kælderlokalerne i Vindegade 100. Her skulle være bøsse/lesbisk værested og diskotek.

For en lille forening som Lambda var det et kæmpe spring, der krævede masser af frivillig arbejdskraft og gå-på-mod. Siden da har rengøringshold og arbejdsweekender været en fast bestanddel af identiteten som bøsse og lesbisk!

2005-2008

I juni 2005 måtte Lambda flytte ud af lokalerne på Vindegade. Det var blevet besluttet at bygningen skulle omdannes til studieboliger, så Lambda stod igen uden faste rammer. I efteråret 2005 indgik Lambda et kortvarigt samarbejde om afholdelse af arrangementer osv. med Studenterhuset Odense – samarbejdet varede dog kun til årets udgang.

i 2006 og 2007 holdt Lambda jævnligt fester for LGBTQ+ miljøet hos Club Retro/Boubous, mens bestyrelsen arbejdede med at finde nye lokaler til foreningens aktiviteter. I slutningen af 2007 gav bestyrelsens arbejde pote, da lejekontrakten til lokalerne i Brogade blev underskrevet.

2008 - nu

På Lambdas 15-års fødselsdag, d. 11. september 2008, slog vi dørene op til den nye bar på Brogade 3. Selvom lokalerne har set flere omindretninger siden vi flyttede ind i 2008 danner lokalerne i Brogade stadig rammen for langt størstedelen af Lambdas aktiviteter; fra vores rådgivning og bar til debatter og møder. Når lokalerne bliver for små er vi dog ikke bange for at rykke ud af huset til større arrangementer, såsom når vi holder fester og store arrangementer på Kulturmaskinen.

LAMBDAS NAVN OG LOGO

Det græske bogstav lambda (λ) har længe været forbundet med kampen for LGBTQ+ personers rettigheder. Symbolet har været brugt ved demonstrationer og som logo for LGBTQ+ foreninger i hele verden siden 1970’erne – blandt andet den amerikanske “Gay Activist Alliance”. Da Lambda Odense blev grundlagt i 1993 valgte man at spille ind i den historie for at stå i solidaritet med Lambda-foreninger over hele verden.

Vi ved ikke, hvordan symbolet lambda blev et symbol for LGBTQ+ miljøet. I fysik bruges tegnet til at angive bølgelængde, hvilket passer med opfattelsen af køn og seksualitet som et spektrum. Brugen at symbolet stammer dog formentlig fra en myte fra det antikke Grækenland. Et regiment af græske krigere, som var kendte for deres mod og krigslyst, skal i antikken have båret et flag med Lambda tegnet foran sig på vej til krig. Myten vil også vide at de ved deres side på vej til slagmarken havde en flok ynglinge og mandlige elskere.

ORGANISATION

Som forening er Lambdas organisation fastsat i vores vedtægter. Vedtægterne angiver general-forsamlingen, hvor alle foreningens medlemmer har mulighed for at deltage, som organisationens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der står for organisationens drift.

Udover bestyrelsen er der en række grupper og udvalg, der varetager forskellige opgaver i Lambda, såsom styring af sociale medier, afholdelse af fester, kontakt med de frivillige osv.

Læs mere