LAMBDAS HISTORIE

LÆS MERE OM LAMBDAS HISTORIE FRA 1993 TIL NU

EN STOR FAMILIE

Lambda er først og fremmest et fællesskab.. Et fællesskab for homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og alle andre i LGBTQ+ miljøet på Fyn. Vi efterstræber at byde alle velkomne med åbne arme og at være et sted, hvor alle kan føle sig trygge og tilpas.

Siden 1993 har Lambda arbejdet for at skabe aktiviteter og bedre vilkår for Fyns LGBTQ+ personer, og har langt hen ad vejen haft success med de mål. Vi samarbejder med myndigheder og andre aktører om at forbedre forholdende for LGBTQ+ personer og vi laver en lang række arrangementer og aktiviteter for det lokale miljø.

LAMBDA OPSTÅR

Fortalt af Bjerne Brøndgaard, Lambdas første forperson

Navnet Lambda blev valgt som foreningsnavn efter mange  overvejelser og i sympati med vores søsterorganisationer ‘Lambda Istanbul’, ‘Centro Lambda Chile’ og ‘Stowarzyszenie Grup Lambda UW Universytet Warszawski’ i Polen. Lambda-symbolet har været et internationalt symbol for LGBTQ+ bevægelsen siden Stonewall-optøjet i 1970’erne.

Landsforeningen for bøsser og lesbiske (LBL) havde oprindeligt en lokalafdeling i Odense, som de sidste to år af sin levetid frem til maj 1993 også drev diskotek og café Pan i Sankt Anne Gade midt i Odense. I forbindelse med LBLs økonomiske nedtur i 1990’erne valgte hovedbestyrelsen at nedlægge diskoteket og caféen. Det var jeg som et af flere medlemmer af den daværende bestyrelse for lokalafdelingen utilfreds med, og hele bestyrelsen (med undtagelse af kassereren) valgte at gå af i protest. Det lykkedes ikke LBL at genetablere lokalafdelingen, – i stedet valgte en gruppe af mennesker med baggrund i den netop afgåede bestyrelse at danne en initiativgruppe, der ville arbejde for etableringen af en ny fri og lokalt styret forening.

Initiativgruppen havde ikke ret mange andre midler end et veletableret system af jungletrommer og et vist gå-på-mod, (som man jo altid får, når man er utilfreds) til at sprede ideen til resten af miljøet. Det lykkedes at få stablet en stiftende generalforsamling på benene, som skulle afholdes den 11. september 1993 på Magasinet i Brandts Klædefabrik. Homomiljøet har erfaringsmæssigt altid været uforudsigeligt, men tilstrømningen til generalforsamlingen var overvældende, idet godt 200 bøsser, lesbiske m.v. dukkede op. Som det hørte sig til, var der også fest, amerikansk lotteri, og op til flere “indsamlingsbøsser” til støtte for initiativet sås da også i mængden. Det beskedne overskud fra arrangementet udgjorde foreningens startkapital.

Lambda var i begyndelsen udelukkende en politisk og netværksskabende forening, idet det hengangne Pan i LBL-regi var genopstået i september 1993 på private hænder.

Diskotek Pan og Café Scarlet, der blev drevet privat,  måtte i 1994 dreje nøglen om, så Odenses eneste “bøsse lesbiske værested” måtte lukke. Byens LGBTQ+ miljø manglede derfor et sted at holde til og gå i byen. I løbet af 1994 besluttede Lambdas bestyrelse derfor at påtage sig rollen med at drive en café og diskotek; og i december 1994 indgik Lambdas bestyrelse en lejeaftale om kælderlokaler i Vindegade 100 hvor Lambda endte med at have til huse i 12 år.

Det var i lokalerne i Vindegade at mange af de Lambda-tilbud, vi kender i dag, havde deres oprindelse. Det var i Vindegade, Lambdas bardrift startede og i der Lambdas sidenhen berømte fester havde deres start.

I Vindegade havde Lambda både café, kontor og diskotek, veludstyret med scene, lys og alt man kunne tænke sig. På sit højdepunkt blev der holdt fester i lokalerne hver 14. dag, og der var ofte stor trafik i lokalerne af medlemmer og gæster.

Dagene i Vindegade fik dog sin ende i 2005, da bygningen skulle renoveres og Lambdas lejeaftale derfor blev opsagt. Herfra startede den vilde jagt på nye lokaler, men det viste sig at blive en lang og svær proces.

I tiden fra vi flyttede ud af Vindegade i 2005 og til vi fandt nye lokaler i 2007 arbejdede Lambda tæt sammen med Studenterhuset og andre lokale steder, for stadigvæk at kunne holde fester og aktiviteter for byens LGBTQ+ miljø; men dagene med åbent alle weekender og fester hver anden uge var slut for den gang.

1994

BAREN I VINDEGADE

2007

NYE TIDER I BROGADE

I 2007, efter 3 år uden egne lokaler, lejede vi os ind på vores nuværende adresse; Brogade 3 i Odense centrum. Lambda havde igen faste lokaler!

I de første mange år i Brogade havde Lambda “kun” de lokaler, der i dag udgør vores bar. Bagerst i lokalet, hvor der i dag er lounge med brætspil, var dengang skærmet af til kontorlokale. Vi har siden udvidet til nu også at have kontor, mødelokale og køkken på den anden side ad opgangen.

At flytte ind i lokalerne i Brogade betød dog, at der ikke var plads til at holde store fester i vores egne lokaler, som vi havde gjort i Vindegade. Det betyder at Lambdas fester siden har været holdt ude af huset; typisk på Kulturmaskinen i Pantheonsgade. 

Lokalerne i Brogade har siden 2007 dannet centrum for Lambda, og er i dag i brug på næsten daglig basis til Lambdas egne aktiviteter og vores samarbejdspartnere. I Lambda er vi rigtigt glade for den store aktivitet i lokalerne; både på baraftener og i hverdagene, for det betyder at Lambda selv efter 30 år stadigvæk er et samlingspunkt for byens LGBTQ+ miljø.

I 2021 og 2022 lavede Lambda, i samarbejde med Odense Pride og FSTB et samarbejde med Odense Kommune om at handle på LGBTQ+ området. Det betød bl.a. en aftale om at Odense Kommune giver tilskud til Lambda til dækning af lokaleudgifter såsom husleje, vand og varme, så lokalerne fortsat kan være et knudepunkt for LGBTQ+ aktiviteter.

Ligesom resten af landet blev Lambda selvfølgelig også hårdt ramt af corona pandemien – Især økonomien blev ramt. 
Normalvis er det Lambdas diverse fester og baråbninger, der sørger for huslejen og driften kan betales, og grundet restriktionerne var dette ikke længere muligt. Især restriktionen om åbningstiderne, hvor alt skulle lukkes før midnat kunne mærkes på kistebunden i foreningen der normalt huser alverdens sociale arrangementer. 
Da Lambda både er en forening samt værested, endte Lambda i en gråzone ift. de tilgængelige hjælpepakker, og var derfor tvunget til at tænke ud af boksen. 

De mange restriktioner tvang Lambda til at tænke ud af boksen for at sikre den daglige drift, og det er her foreningens mange frivillige og medlemmer virkelig trådte til og viste hvorfor Lambda netop er noget helt specielt. 
En af de initiativer var quizaften på Kulturmaskinen, der havde til formål at støtte Lambda. 

Odense Pride blev der også sat fokus på. Her blev der lagt fokus på hvordan Pride især demonstrationen blev afholdt på en sikker måde for alle involverede, samt overholdte de gældende restriktioner. 
Demonstrationer hørte ikke under regeringens restriktioner, men Lambda opfordrede selvfølgelig stadig deltagerne om at holde afstand, spritte af og bruge mundbind. 

2020

CORONA RAMMER LAMBDA

2023

LAMBDA FYLDER 30 ÅR

D. 9 september 2023 kunne Lambda fejre sin 30 års fødselsdag, og dette blev gjort med máner! 

Først med middag på Rosenbækhuset med diverse taler om Lambda gennem årene, hvorefter de seje frivillige stod klar til at åbne dørene op for en brag af en fest! 

Bandet Freülein stod klar til at spille for de mange fremmødte festglade gæster, hvor DJ´en Ben Max lukkede festen med stil.