Lambda

MEDLEM AF LAMBDA

Vil du være med til at støtte op om LGBTQ+ miljøet på Fyn? Så overvej at melde dig ind i Lambda. Som forening er drivkraften bag Lambdas arbejde vores medlemmer – og vi er altid glade for at byde nye ansigter velkommen. Et medlemskab af Lambda støtter foreningen på flere måder. Først og fremmest er der en styrke i at have et stærkt medlemsgrundlag i ryggen ifm. vores arbejde for at fremme muligheder og oplysning om LGBTQ+ området. Desuden er medlemskontingenterne en af de indtægtskilder, der bidrager til alt Lambdas arbedje – både i vores egne lokaler og ud af huset.

0
~Medlemmer af Lambda

Sådan bliver du medlem

  • Online indmelding – her på siden
  • Lambda’s bar – Her kan du i åbningstiden betale for
    medlemskab, kontant eller med kreditkort.
  • Bankoverførsel til betaling af kontingent: Reg: 9860; Kontonr: 365653 Send herefter mail til kasserer@lambda.dk

Alm. medlem

DKK 230 / halvår

Studerende
/ pensionist

DKK 180 / halvår

UNDER 18

DKK 90 / halvår

FRIVILLIG

DKK 80 / halvår

>> BLIV MEDLEM <<

SPØRGSMÅL OM MEDLEMSKAB

  • Stemmeret til Lambdas årlige generalforsamling
  • Mulighed for at præge Lambdas politiske arbejde
  • Anledningsvise opdateringer om foreningens arbejde
  • 10 % rabat i vores bar og nogle særlige medlemstilbud
  • 20 % rabat hos Summit Shop og Friluftslageret

En vigtig opgave for Lambda er at synliggøre LGBTQ+ miljøet. Dette arbejde sker bl.a. ved oplæg, debatskabelse og lobbyarbejde, og det er en stor fordel i dette arbejde at have et solidt medlemsgrundlag. For at kunne udføre det bedste stykke politiske arbejde må Lambda være i kontakt med så mange LGBTQ+ personer, som muligt. Et bredt netværk til de personer, hvis interesser Lambda arbejder for, er nødvendigt bedst at kende deres behov og ønsker.

 

Medlemskontingenter udgør desuden en stor del af Lambdas økonomi. Medlemmerne er derfor med til at sikre foreningens daglige arbejde.

Ja. Når du indbetaler dit medlemskontingent kan du på indbetalingskortet afkrydse eller i e-mailen fortælle, hvorvidt du ønsker at modtage post eller ej. Hvis du ikke ønsker post, vil Lambda på intet tidspunkt tilsende dig post. Derfor skal du i dette tilfælde selv sørge for at afhente dit medlemskort på Lambda, ligesom du også selv er nødt til at holde regnskab med, hvornår det er tid at forny medlemskabet.


Det er selvfølgelig altid muligt at framelde sig nyhedsbrevet – dette kan du gøre ved at sende en mail til webmaster@lambda.dk

Hvis du melder dig ind i Lambda, vil de oplysninger, du har oplyst, blive indtastet i Lambdas interne medlemskartotek. Dette kartotek ligger i Lambdas database, og ved hjælp af et sikkerhedssystem er adgangen til kartoteket særdeles begrænset.

Det er kun bestyrelsen der har adgang til fortegnelsen over Lambdas medlemmer.

Alle frivillige i Lambda er omfattet af en tavshedspligt, som skal sikre, at det er muligt for alle at være i kontakt med foreningen, uden at uvedkommende får oplysninger om dette. Uanset om man vil være medlem af Lambda, eller om man blot har lyst til at deltage i Lambdas arrangementer, så angår det kun én selv. Bestyrelsen arbejder for synliggørelse på et generelt plan. Hver enkelt person skal have mulighed for selv at afgøre omfanget af sin personlige åbenhed.