MEDLEM

BLIV MEDLEM AF LAMBDA

Om medlemskab

Medlemmer kan…

Lambda er først og fremmest en forening – og en forening består af medlemmer.  Medlemmerne er foreningens grundlag, og vi er derfor glade hver og én, der vælger at være medlem af Lambda. Udover at medlemskaber er en stor del af foreningens økonomiske fundament, er det nemlig takket være vores stærke medlemsbase at vi er i stand til at repræsentere Fyns LGBTQ+ miljø politisk og i andre sammenhænge.

En vigtig opgave for Lambda er at synliggøre LGBTQ+ personer. Dette arbejde sker bl.a. ved foredrag, debatskabelse og lobbyarbejde, og det er en stor fordel i dette arbejde at have et solidt medlemsgrundlag. For at kunne udføre det bedste stykke arbejde må Lambda være i kontakt med så mange så mange personer på tværs af køns- og seksualitetssprektret som muligt.

Som medlem af Lambda er man en del af selve fundamentet for arbejdet for bedre muligheder og forhold for LGBTQ+ personer på Fyn – og man bliver en del af et helt fantastisk fællesskab!

Typer af medlemskab

Kontingenterne fastsættes årligt på generalforsamlingen

Alm. Medlem

230,-

Pr. halve år

Almindeligt medlemskab af Lambda er tilgængeligt for alle, der vil være med til at støtte LGBTQ+ miljøet på Fyn.

Studie / pension

180,-

Pr. halve år

Er man aktivt studerende eller pensionere, kan man blive medlem af Lambda til et nedsat kontingent.

Under 18

90,-

Pr. halve år

Er du under 18 kan du blive medlem af Lambda til nedsat kontingent. Vær opmærksom på at kontingentet stiger når du fylder 18.

Frivillig

80,-

Pr. halve år

Som aktiv frivillig i Lambda kan du blive tilbudt et lavere kontingent. Det vurderes to gange om året, om man kan få tilbudt frivilligmedlemskab.